Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2009


ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΨΗΦΟ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ

Γιατί δεν ανεχόμαστε πια να ακούμε για την κρίση, αλλά αρπάζουμε την ευκαιρία και προτείνουμε εδώ και τώρα λύση

Γιατί δεν ανεχόμαστε πια την αδιαφάνεια, την υποβάθμιση θεσμών και αξιών λόγω επιφανειακών και μονομερών επιλογών

Γιατί δεν ανεχόμαστε πια την διαστρέβλωση απλών λογικών εφαρμογών λόγω ισχυρών οικονομικών διαπλοκών

Γιατί δεν ανεχόμαστε πια η οικονομία να μην στηρίζεται στην οικολογία

Γιατί δεν ανεχόμαστε πια το κάψιμο δασών και την επέλαση πλημμυρών

Γιατί δεν ανεχόμαστε πια την δήθεν λαθραία ζωή , αλλά απαιτούμε την αξιοπρέπεια στην ζωή

Γιατί δεν ανεχόμαστε πια την απειλή της ανεργίας αλλά έχουμε προτάσεις για δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας

Γιατί δεν ανεχόμαστε πια να είμαστε στην γωνία εμπιστευόμενοι άκριτα την πολιτική εξουσία

Γιατί δεν ανεχόμαστε πια τους δια βίου πολιτικούς που όλο μας τάζουν λύσεις και μας οδηγούν σε κρίσεις

Γιατί δεν ανεχόμαστε πια να μας θεωρούν άβουλους καταναλωτές και όχι πολίτες με ευθύνες σοβαρές

Ελάτε να διαμορφώσουμε μαζί ένα καινούργιο όραμα με νου και προοπτική

Η δυσχέρεια που αυτή η κατάσταση δημιουργεί στο ποιοτικό αύριο μας οδηγεί

Γιατί όλα αυτά και άλλα πολλά, υποστηρίζουμε ότι είναι αυτή την στιγμή εφικτά

Ψήφος συνείδησης!