Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011


Η βία και ο σεξισμός είναι προνόμιο

Προνόμιο κι αρχή του Ελληνικού

Δημοκρατικού Κράτους .

Δεν υπάρχουν σχόλια: